تبلیغات
آموزش قرآن کریم - چگونگی شکل گیری قرائت قرآن کریم وانواع قرائات
آموزش قرآن کریم
» تعداد مطالب :
» تعداد نویسندگان :
» آخرین بروز رسانی :
» بازدید امروز :
» بازدید دیروز :
» بازدید این ماه :
» بازدید ماه قبل :
» بازدید کل :
» آخرین بازدید :

نمایش آی پی
Online User
جمع آوری ومرتب کردن سوره هادریک مجلدپس از رحلت پیامبرگرامی اسلام (ص)صورت گرفته است.دردوره پیامبر(ص)آیات وسوره های قرآن کریم تکمیل وحتی نام سوره ها نیز تعیین شده بود.ولی جمع شدن آنها دریک مجلد کاری بودکه بعدازوجودمبارک مادی ایشان صورت گرفت.حضرت علی ابن ابیطالب (ع)به عنوان نخستین تدوین کننده قرآن بعدازرحلت پیامبرمکرم اسلام اقدام به تدوین آن نمودندکه مع الاسف مورد پذیرش قرارنگرفت.پس ازایشان زیدابن ثابت به دستورابوبکر به این کارپرداخت وچندتن ازجمله ابن مسعود و ابی ابن کعب وابوموسی اشعری نیزدست به اینکار زدند.ازآنجاکه جمع کنندگان متعددبودند لذابعضا آنچه دراین مصحف ها آورده شده بود مشابه هم نبودو طبعا این اختلاف درمصحف ها وقرائت ها اختلاف بین مردم راایجاب میکرد.این روندسیر صعودی داشت تا زمان خلافت عثمان فرارسید.


عثمان باتوجه به وضع موجود اصحاب پیامبرراجمع کرد وموضوع راباآنان درمیان گذاشت.لذاهمه آنان نظریه لزوم وحدت مصاحف راپذیرفتند.


آخرالامر قرآن کریم درزمان خلافت عثمان باترتیب فعلی تدوین ودراختیارمسلمانان قرار گرفت که مورد تاییدکلیه فرق اسلامی است.


این امرمورد تاییدامیرمومنان حضرت علی (ع) نیزقرارگرفت وپس ازبه خلافت رسیدن ایشان مردم راتشویق کردند تا به همان مصحف عثمان ملزم باشند وتغییری درآن ندهند حتی اگر درآن غلط املایی وجودداشته باشد!...ازاین رو حضرتش تاکیدکردند که:ازامروزهیچکس نبایدبه قرآن دست درازی کند...


لذا اجماع تمام فرق مسلمان این است که آنچه امروزدردست ماست همان قرآن کامل وتمام است که هرگز دچار تحریف وتغییرنشده است واستناد به آن درتمام موارد درست است.


مصحف عثمانی حداکثردر نه جلد تکثیرشد ویکی ازآنان به نام "مصحف ام" یا "مصحف امام" درمدینه حفظ وهشت جلددیگر به مراکزاسلامی زمان یعنی به مکه وبصره وشام وبحرین ویمن ومصر والجزیره فرستاده شد.


بایدخاطرنشان کردکه علی رغم اهتمامی که درتوحید وهماهنگی مصاحف به عمل آمداما نهایتا مصاحف مذکور خوددارای غلط املایی بودند ومتاسفانه درتصحیح اغلاط مسامحه شد وقبل ازتصحیح به بلاد مختلف ارسال شد که یکی ازعوامل اختلاف قرائات همین عامل میباشد.لازم به تذکراست که آیات جمع آوری شده درآن زمان فاقدعلامت واعراب بوده است وهمین امرمیتوانست موجب تشتت قرائت های قرآنی شود.برای همین برای اولین بار فردی به نام ابی الاسود دوئلی دست اندرکار اعراب گذاری قرآن شد.نقطه گذاری قرآن نیز توسط شاگردان وی به نام های یحیی ابن یعمر و نصرابن عاصم صورت گرفت.


تاریخ حاکی ازآن است که شروع تعلیم قرائت قرآن بدین صورت بوده که درزمان حیات پیامبر (ص) مرکزی شبیه به کانون تعلیم قرائت وحفظ وتمرین آن بوده است که وجود مبارک ایشان برآن نظارت داشته است ومردم رابه یادگیری وحفظ آیا کلام الله تشویق مینمودند.لذاامر تعلیم توسط شخص نبی اکرم آغاز شد.بطوریکه صحابه ازرسول اکرم قرائت ده آیه را فرامیگرفتند وبه یادگیری ده آیه بعد اقدام نمیکردند مگر آنکه راه ورسم قرائت وعمل به مضامین آن رافرامیگرفتند.


علم قرائت قرآن عبارتست از طرق و روایات قرآنی که با اسناد به ثبوت رسده است تاعمل به آن لازم الاتباع باشد.

البته افزایش تعداد قاریان دربلاد اسلامی نیزعلت دیگر بروز اختلاف قرائات شد.این اختلاف قرائات ازبین همان صحابه مشهور آغازشد وبااعزام قراء همراه مصاحف شیوع بیشتری پیداکرد.

البته ذکراین نکته ضروری است که حقیقت واصل قرآن غیرازمواردی است که امروز تحت عنوان اختلاف قرائات مطرح میشود.در واقع قرآن دارای نص واحد است واین اختلافات برای رسیدن به همان نص واحد میباشد.

حدیثی از امام صادق (ع) نقل شده است که میفرمایند:قرآن یکی بیش نیست واز سوی خداوند یکتا نازل شده است واین اختلاف برسر قرائت آن ازجانب راویان پدید آمده است.

دلایل دیگری نیز وجوددارد که میتوان به تجویز قرائت قرآن ازسوی پیامبر(ص) بدان صورت که هرگروهی مطابق لهجه و عادت خود ازلحاظ تلفظ قرائت کنند و نارسایی خط و نوشته های قرآن که ازهرگونه علائم مشخصه وحتی ازنقطه وعلامت حرکت عاری بود واصولا خط عرب درآن روزگار مراحل ابتدایی خودرا میگذراند نام برد.

کثرت انواع قرائات به حدی رسید که برخی از علماء به فکرمحدود ساختن سیر صعودی آن افتادند.اولین بار فردی به نام ابوعبید قاسم ابن سلام در کتاب خود تعداد قرائت ها را به بیست وپنج قرائت محدود کرد.

در مرحله بعد ابن مجاهد درکتابش به نام "السبعه فی القرائات" هفت قرائت را مطرح کرد وتعداد قرائت ها را به هفت قرائت محدود کرد.

 • عاصم کوفی
 • نافع مدنی
 • حمزه کوفی
 • کسایی کوفی
 • ابوعمرو بصری
 • ابن کثیر مکی
 • ابن عامرشامیکه ازآن پس قراء سبعه رونق بیشتری پیداکرد.این هفت فرائت به عنوان "امام القرائه" مطرح گشتند.قاریان بعدی (راویان )قرائات را ازآنان روایت کردند.


درمیان این هفت تن دو راوی نسبت به بقیه شهرت بیشتری دارند که نام آنان به ترتیب زیر است:


 • راویان عاصم :        1.حفص        2.شعبه
 • راویان نافع:           1.ورش         2.قالون
 • راویان حمزه:         1.خلف         2.خلاد
 • راویان کسایی:      1.دوری          2.ابوالحارث
 • راویان ابوعمرو:       1.دوری         2.سوسی
 • راویان ابن کثیر:      1.بزی           2.قنبل
 • راویان ابن عامر:      1.هشام       2.ابن ذکوانمنبع:حلیه القرآن سیدمحسن موسوی بلده


ازکلیه عزیزانی که احساس میکنند که دراین پست ضعف یا کمبود یا غلط وجوددارد خواهش میشود که ما را با نظرات گرانبهای خود در تصحیح این مطالب یاری نمایند.


:: مرتبط با: علت اختلاف قرائات ,
ن : عباس قاسم عباسی
ت : چهارشنبه 22 شهریور 1391
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
محمد بابایی جمعه 6 دی 1392 09:51 ب.ظ
سلام علیکم
وبلاگ خوبی دارین، باعث خوشوقتیه که امثال این وبلاگها و سایتها زیاد بشن اما جسارتا مطالبتون گاهی با دقت انتخاب نمی شن(باعرض معذرت!)
حتما می دونین(آره قطعا می دونین!)که پیامبرِ با غیرت اسلام، حتما به جمع آوری قرآن در یک مجلد؛ اهتمام داشتن و در زمان حیات ایشون، قرآن توسط شخص ایشان و توسط صحابی بزرگوار و حتی غیر بزرگوارشون به صورت مستقل جمع آوری شده بود(در قالب یک مجلد!)اگر این اتفاق نمی افتاد اولا اساس پیامبری قابل نقد بود و بی توجهی شخص شخیص پیامبر به این موضوع قابل اغماض نبود در ثانی داستان حرق(یا بنابر نقلی خرق)قرآنِ صحابی، توسط جناب عثمان (رضی الله عن الصحابه الصالحین) در تاریخ زائد بود و حال آنکه این مسأله از یقینیات تاریخی است.
به هر حال نوشتن این مطلب که[جمع آوری ومرتب کردن سوره هادریک مجلدپس از رحلت پیامبرگرامی اسلام (ص)صورت گرفته است.دردوره پیامبر(ص)آیات وسوره های قرآن کریم تکمیل وحتی نام سوره ها نیز تعیین شده بود.ولی جمع شدن آنها دریک مجلد کاری بودکه بعدازوجودمبارک مادی ایشان صورت گرفت.حضرت علی ابن ابیطالب (ع)به عنوان نخستین تدوین کننده قرآن بعدازرحلت پیامبرمکرم اسلام اقدام به تدوین آن نمودندکه مع الاسف مورد پذیرش قرارنگرفت.پس ازایشان زیدابن ثابت به دستورابوبکر به این کارپرداخت وچندتن ازجمله ابن مسعود و ابی ابن کعب وابوموسی اشعری نیزدست به اینکار زدند.ازآنجاکه جمع کنندگان متعددبودند لذابعضا آنچه دراین مصحف ها آورده شده بود مشابه هم نبودو طبعا این اختلاف درمصحف ها وقرائت ها اختلاف بین مردم راایجاب میکرد.این روندسیر صعودی داشت تا زمان خلافت عثمان فرارسید.] خیلی بی انصافانه یا لاقل غیر دقیق به نظر می رسه.
باز هم معذرت می خوام از اینکه مزاحم شدم. دوست دار حضرتعالی
عباس قاسم عباسی پاسخ داد:
با سلام خدمت شما دوست عزیز وتشکر بابت خواندن این مقاله...
باید خدمت شما عرض کنم که این مقاله از کتاب حلیه المتقین دکتر سید محسن موسوی بلده اخذ شده ونوشته شده است.کار من صرفا نقل فرمایشات استاد بود نه چیز دیگری...
حال اگر تصور میکنید در قسمتی از مقاله ایراد وجود دارد خوشحال میشوم منبع معتبری ذکر کنید تا قول صحیح را نقل کنم.
باتشکر فراوان از شما دوست گرامی.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
جهت اطلاع از تنظیمات و ویــــرایش این قالب اینجا را کلیک کنید.

.:: کلیک کنید ::.